Husorden

På Violvej er der 135 lejemål. Når så mange mennesker er samlet på et så forholdsvist lille areal, er det nødvendigt med nogle fælles “færdselsregler”.

Færdselsreglerne på Violvej er nedskrevet i husordenen, der er skrevet i samarbejde med lejere og udlejer. Du kan finde husordenen her.

Det er vigtigt at overholde husordenen. Gentagne overtrædelser, kan i værste fald medfører opsigelse af lejemålet.